VISC ziņas: RVVĢ aicina skolēnus pārbaudīt zināšanas svešvalodu olimpiādē

14.01.2020.

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija jau desmito gadu aicina skolēnus no visas Latvijas pārbaudīt savas vācu, angļu un spāņu valodas zināšanas. Atklātā svešvalodu olimpiāde notiks 2021. gada 30. janvārī tiešsaistē.

Atklātās angļu valodas olimpiādes nolikums [20210106_atklata_olimp_anglu_val.pdf].

Atklātās spāņu valodas olimpiādes nolikums [20210106_atklata_olimp_spanu_val-1.pdf].

Atklātās vācu valodas olimpiādes nolikums [20210106_atklata_olimp_vacu_val-1.pdf].

Ņem vērā:

    * Angļu (7. klases) un spāņu (10.-12. klases) valodā laikā no 11.janvāra līdz 24.janvārim jānokārto tiešsaistes tests;
    * Vācu valodā (6. un 9. klases) – jāreģistrējas no 11.01. līdz 24.01.

Informācija, reģistrēšanās un piekļuve testiem Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas mājas lapā www.rvvg.lv sadaļā Atklātā svešvalodu olimpiāde.

Olimpiāde notiek ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

Izmantota informācija: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/rvvg-aicina-skolenus-parbaudit-zinasanas-svesvalodu-olimpiade