VISC ziņas: Zinātniski pētniecisko darbu konferences norisināsies tiešsaistē

22.01.2021.

Reģionālā zinātniski pētniecisko darbu konference 2021. gada 5. martā, kā arī valsts zinātniski pētniecisko darbu konference 2021. gada 31. martā norisināsies tiešsaistes režīmā. Darbi un prezentācijas skolēniem jāsagatavo atbilstoši izstrādātajām vadlīnijām un būs jāprezentē virtuāli.

Instrukcijas par virtuālo dalību reģionālajā un valsts konferencē tiks publicētas februāra beigās.

Skolēnu zinātniskās pētnieicības darbu izstrādes un vērtēšanas vadlīnijas, kā arī daļa ierakstu no janvārī notikušajām zinātniski pētniecisko darbu tiešsaistes konsultācijām atrodamas šeit.

Zinātniski pētniecisko darbu konferences tiek īstenoti ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

Papildu informācija:
Kristīne Peina
Projekta aktivitātes koordinatore zinātniski pētnieciskās darbības jomā
kristine.peina@832.visc.gov.lv

Izmantota informācija: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/zinatniski-petniecisko-darbu-konferences-norisinasies-tiessaiste