Olimpiādes, skolēnu ZPD, konkursi

2016./2017. m. g.

Valsts, novada, pilsētas olimpiādes

Latviešu valoda un literatūra

♦ Latviešu valodas un literatūras 8.-9. klašu olimpiādes rezultāti >

Pilsētas latviešu valodas olimpiāde mazākumtautību skolu 5.-6. klašu skolēniem > Rezultāti >

♦ Daugavpils pilsētas Latviešu valodas un literatūras 11.-12. klašu olimpiādes protokols >

♦ Pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādes 5.-6. klašu skolēniem norises kārtība > Rezultāti >

♦ Latviešu valodas un literatūras 43. olimpiādes kārtība > Latviešu valodas un literatūras 8.-9. klašu olimpiādes rezultāti >

♦ Latviešu valodas (iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas) 33. olimpiādes kārtība > Rezultāti >

♦ 11. Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiādes 7. klašu skolēniem kārtība > Rezultāti >

♦ 11. Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiādes 10. klašu skolēniem kārtība > Rezultāti >

Krievu valoda

Krievu valodas (kā svešvalodas) 8.-9. klašu pilsētas olimpiādes kārtība >  Rezultāti >

♦ Krievu valodas (dzimtās) olimpiādes 4. klasēm kārtība >  Rezultāti >

Krievu valodas (dzimtās) un literatūras 31. atklātās olimpiādes kārtība > Rezultāti:  8.kl. > 9. kl. > 10. kl. > 11. kl. > 12. kl. >

Angļu valoda 

♦ Pilsētas atklātās olimpiādes angļu valodā 6. klašu skolēniem kārtībā >  Rezultāti >

Pilsētas angļu valodas olimpiādes 9. klasēm kārtība >  Rezultāti >

♦ Pilsētas angļu valodas olimpiādes 11.-12. klašu skolēniem kārtība > Rezultāti >

Vācu valoda

Vācu valodas 47. olimpiādes 8. klasēm kārtība >  Rezultāti >

 Vācu valodas 47. olimpiādes kārtība >  Rezultāti >

Vācu valodas 47. olimpiādes 10.-12. klašu skolēniem pilsētas posma norises kārtība >

Franču valoda

♦ Franču valodas 47. olimpiādes kārtība > Pielikums >  Rezultāti:   5.-6. klases >     7., 8., 9., klases >     10.-12. klases >

Matemātika

Matemātikas 67. olimpiādes 2. posma organizēšanas un norises kārtība > Rezultāti 9.-12. kl. >  Rezultāti 5.-8. kl. >

Informātika

Informātikas (programmēšanas) 30. olimpiādes 2. posma organizēšanas un norises kārtība > Rezultāti >

Fizika

Fizikas 67. olimpiādes 2. posma organizēšanas un norises kārtība >  Rīcības komisija > Rezultāti >

Ķīmija

Ķīmijas 58. olimpiādes novada posma norises kārtība >  Rezultāti >

Bioloģija

39. Bioloģijas olimpiādes novada posma norises kārtība > Rezultāti >

Ģeogrāfija

Geogrāfijas 34. olimpiādes kārtība > Rezultāti >

Vides projekti

Veselības mācība

Ekonomika

Ekonomikas 18. olimpiādes 2. posma organizēšanas kārtība > Rezultāti >

Vēsture

Vēstures 23. olimpiādes 2. posma organizēšanas kārtība > Rezultāti: 9. klases >  12. klases >

Politoloģija

Filozofija

Filozofijas 3. olimpiādes 2. posma organizēšanas kārtība > Rezultāti >

Vizuālā māksla

♦ Vizuālās mākslas olimpiādes 6.-9. klašu skolēniem organizēšanas kārtība > Rezultāti >

Mūzika

♦ Daugavpils mūzikas olimpiādes rezultāti >

Sports

Mājturība un tehnoloģijas

♦ Mājturības un tehnoloģiju atklātās olimpiādes "Gadalaiki-ziema" (tekstīla tehnoloģijas) kārtība >  Rezultāti >

Sākumskola

♦ Matemātikas 28. atklātās olimpiādes 3. klasēm kārtība >  Rezultāti >

♦ Pilsetas dabaszinibu olimpiādes 2. klasēm kārtība >  Rezultāti >

Latgales reģiona 4. klašu skolēnu 14. atklātās matemātikas olimpiādes kārtība >  Rezultāti >

Krievu valodas (dzimtās) olimpiādes 4. klasēm kārtība >

♦ Latviešu valodas olimpiādes mazākumtautību skolu 3.-4. klašu skolēniem kārtība >   Rezultāti >

Latviešu (dzimtās) valodas olimpiādes 3.-4. klašu skolēniem olimpiādes kārtība >    Rezultāti >

Zinātniski pētnieciskais darbs, radošie darbi  

♦ Daugavpils vispārizglītojošo skolu 5. - 8. klašu skolēnu radošo darbu konkursa organizēšanas kārtība >

Atklātās olimpiādes, konkursi, izstādes, konferences, citi pasākumi

Vairākās valodas

♥  Festivāla "Mana dvēseles dziesma" 5.-12. klašu skolēniem krievu (svešvaloda), vācu, franču vālodā kārtība > 

♥ Pilsētas pasaku konkursa (veltīts Starptautiskajai bērnu grāmatu dienai) kārtība >

♥ Eiropas valodu dienas 2016 Daugavpilī "Kopā valodu daudzveidīibā" kārtība > Pieteikumi: Valodu karuselis > Speļu konkurss > Multimēdiju izstrādņu konkurss > Metodisko izstrādņu konkurss >

♥ Publiskās runas konkursa (veltīts Latvijas simtgadei) kārtība > 1. pielikums > 2. pielikums >

Latviešu valoda

Konkursa mazākumtautību skolu 2. klašu skolēniem "Slepeno aģentu skola" kārtība >

Daugavpils 15. vidusskolas konkursa pilsētas 10. klašu skolēniem "Vārdi zīmēs un simbolos" >

Konkursa 12. klašu skolēniem "Latvija laikmetu griežos" kārtība >

Konkursa mazākumtautību skolu 5. klašu skolēniem "Cik skaisti svece deg!" /I.Ziedonis/ kārtība >

♥ Rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa 140. jubilejai veltītais pārspriedumu, literāro un pētniecisko darbu konkursa nolikums >

♥  Konkursa mazākumtautību skolu 11. klašu skolēniem ,,Latvijas simtgadi gaidot..." kārtība >

♥ Daugavpils 16. vidusskolas konkursa 7. klašu skolēniem "Aiz trejdevīta kalna" (veltīts A. Brigaderei) kārtība >

Robertam Mūkam veltītā vienpadsmitā jaunrades darbu konkursa nolikums >

I Latgales zinātnisko lasījumu latviešu literatūrā kārtība >

♥ Diktātu konkurss vidusskolēniem "Rakstīt latviski ir moderni" >

♥ Skatuves runas konkurss "ZELTA SIETIŅŠ” 2016. gada nolikums >             

♥ Zvārguļa festivāla literāro darbu ekspreskonkurss Zobojies kā Zvārgulis >

4. Latgales novada Publiskās runas konkursa vidusskolēniem latviešu/latgaliešu valodā "Latgaliskais pasaules krustcelēs" kārtība >

Krievu valoda

♥ 11. Latgales zinātniski pētniecisko darbu lasījumu krievu valodā kā svešvalodā kārtība >

Diskusijas 8.-9. klasēm kārtība >

Diskusijas 10.-12. klasēm kārtība >

♥ Pilsētas krievu literatūras konkursa - spēles 5. klašu skolēniem par Ļeva Tolstoja grāmatu "Bērnība" kārtība > Rezultāti >

♥ Konkurss spēle 7. klašu skolēniem "Literārā Daugavpils" >  Rezultāti >

♥ Radošas darbnīcas "Nauma diena" kārtība > Rezultāti >

Angļu valoda

Atklātā konkursa 7. klašu skolēniem "Touring in London" kārtība >

Latgales reģiona publiskās runas konkursa vidusskolēniem "Peace is not an absence of war" rezultāti >

Literārā konkursa "Great American Authors. Sandra Cisneros" nolikums >

Pilsētas atklātās olimpiādes angļu valodā 6. klašu skolēniem kārtībā >

♥ Angļu valodas atklātās olimpiādes 8. klasēm kārtība >  Rezultāti >

♥ Pasākuma "American Winter" kārtība >

 Atklātais pasākums 1.-4. klašu skolēniem "Jingle bells 2016" >

♥ Latgales reģiona 7. atklātās angļu valodas olimpiādes kārtība >

Konkurss "Spelling bee" >

Vācu valoda

♥ Skatuves runas konkursa vācu valodā “DZEJOĻU OKEĀNS” kārtība >  Rezultāti >

♥ Radošo darbu konkursa „Mana pirmā bilžu grāmata vācu valodā” nolikums >

♥  Vācu 11. atklātās olimpiādes kārtība > Rezultāti >

Franču valoda

♥ Franču valodas radošo darbu pilsētas konkursa kārtība (konkurss veltīts Frankofonijas nedēļai Daugavpilī) > 

♥ Pilsētas konkursa „Franču dziesma” kārtība > Rezultāti >

Matemātika

Dabaszinības

Dabaszinību un matemātikas interaktīvās spēles "Jaunais pētnieks" 5.-6. klašu skolēniem organizēšanas kārtība >

Matemātikas un dabaszinību spēle angļu valodā 7.-8. klašu skolēniem "CLIL game" kārtība >

♥ Jauno erudītu kausa 2017 organizēšanas kārtība >

Konkursa "Per aspera ad astra"("Caur ērkšķiem uz zvaigznēm") nolikums >

Bioloģija

♥ A. Valtnera Latvijas skolēnu konkursa "Pazīsti savu organismu" kārtība > Rezultāti >

Ģeogrāfija

♥  Konkursa "Eiropa. Zini vai mini!" organizēšanas kārtība >

Vides izglītība

♥ Daugavpils pilsētas un rajona skolotāju un skolēnu 19. Ekoloģiskā konference „Mēs un mūsu vide” nolikums >

Vizuālā māksla

Mājturība un tehnoloģijas

Vēsture un sociālās zinības

Konkursa ,,Daugavpils sirds pukst Cietoksnī,, organizēšanas kārtība >

Sākumskola

♥ Zīmējumu konkursa ,,Daugavpils lepnums 2016" organizešanas kārtība >

 Iepriekšējo gadu olimpiāžu, konkursu nolikumi, rezultāti:

2015./2016. m. g. >

2014./2015. m. g. >

2013./2014. m. g. > 

2012./2013. m. g. >