Jaunumi

 • Situācija Daugavpils pilsētas vispārizglītojošajās izglītības iestādēs uz 21.01.2022.

  21.01.2022.

  Pārsvarā gan skolās, gan pirmsskolās mācību process notiek klātienē, tomēr šajā nedēļā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde no izglītības iestādēm saskaņošanai joprojām saņēma diezgan daudz rīkojumu par attālinātā mācību procesa noteikšanu individuāli, daļai klases/grupas, kā arī visai klasei/grupai un vienai skolai. Kopumā var secināt, ka, salīdzot ar iepriekšējo nedēļu, Izglītības pārvalde saņēma daudz vairāk rīkojumu no pirmsskolām, kur bija noteikta karantīna visai grupai.

 • Vecāko klašu skolēni aicināti piedalīties konkursā par ASV vēsturi

  Atslēgvārdi: LCB ziņas

  21.01.2022.

  Latgales Centrālās bibliotēkas ASV Informācijas centrs aicina Latgales reģiona vispārizglītojošo skolu un profesionālo izglītības iestāžu 10.–12. klašu audzēkņus piedalīties konkursā “American History” (latv. – Amerikāņu vēsture). Konkurss ir veltīts Afroamerikāņu vēstures mēnesim, šī gada tēma: “The Contributions of People of African Descent in the Area of Health Care and Medicine” (latv. – Afroamerikāņu izcelsmes speciālistu ieguldījums veselības aprūpē un medicīnā). Konkurss noritēs no 1. līdz 28. februārim.

 • Rīgas Biznesa skola (Riga Business School) 10.-12.klašu skolēnus aicina iejusties studenta lomā

  20.01.2022.

  Vidusskolēni no visas Latvijas aicināti piedalīties Riga Business School trīs nedēļu tiešsaistes programmā RBS Greenhouse, lai izmēģinātu studijas biznesa vai biznesa un IT bakalaura programmās angļu valodā. Programma ļaus izmēģināt un iejusties starptautiskās un modernās izglītības programmās, kas apsteidz virkni ārvalstu augstskolu piedāvājumu. Riga Business School bakalaura programmas ir kompetencēs balstītas un tās nodrošina starptautisku un modernu izglītību līderībai tehnoloģiju laikmetā.

 • Latgales Centrālā bibliotēka pateicas par grāmatu dāvinājumiem

  Atslēgvārdi: LCB ziņas

  19.01.2022.

  Aizvadītajā gadā Latgales Centrālās bibliotēkas un tās filiāļu krājumu papildināja vērtīgi dāvinājumi, kuri tika saņemti no bibliotēkas lietotājiem, grāmatu autoriem, dažādām iestādēm un sabiedriskām organizācijām, - tostarp jaunākie daiļliteratūras izdevumi, nozaru literatūra, dzejas krājumi, novadpētniecības izdevumi un citi iespieddarbi.

 • Ziemassvētku radošo darbu konkursa skolēniem rezultāti

  Atslēgvārdi: LCB ziņas

  18.01.2022.

  Pērnā gada decembrī norisinājās Latgales Centrālās bibliotēkas ASV Informācijas centra un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes rīkotais Ziemassvētku radošo darbu konkurss skolēniem “Disney Characters’ Christmas in Latvia.” (latv. – Disneja varoņu Ziemassvētki Latvijā).

 • Latgales Centrālā bibliotēka aicina uz semināru par zviedru bērnu literatūru

  Atslēgvārdi: LCB ziņas

  17.01.2022.

  2022. gada 27. janvārī plkst. 10.00 Latgales Centrālā bibliotēka piedāvās tiešsaistes semināru par zviedru bērnu un jauniešu literatūru “Kad rakstītais izkāpj no lappusēm”, kurā uzstāsies vairāku jomu – literatūras tulkošanas, izdevējdarbības un teātra mākslas – eksperti. Pasākums norisināsies projektā “Sveicam Pepiju!” ar Zviedrijas Karalistes vēstniecības Latvijā un Zviedrijas institūta atbalstu.

 • Vides interešu izglītības pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

  Atslēgvārdi: VISC ziņas

  14.01.2022.

  Valsts izglītības satura centrs organizē vides interešu izglītības pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 16 stundu kursus “Skolēnu kritiskās domāšanas veicināšana vides interešu izglītībā”. Kursos dalībnieki apgūs nepieciešanās zināšanas un prasmes kritiskās domāšanas integrēšanai interešu izglītības nodarbībās un vides izglītības projektos - izvēlēties un izvērtēt pieejamo informāciju, atšķirt faktus no pieņēmumiem un viedokļiem, pieņemt informācijā un pierādījumos balstītus lēmumus.

 • Izglītības iestāžu pašpārvalžu izglītojošais cikls „Veselība”

  13.01.2022.

  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar Daugavpils Bērnu un jauniešu centru „Jaunība” un biedrību „New East” š.g. 12.janvārī īstenoja projekta “Iesaisties, dari un radi Daugavpilī” (projekta Nr.VP2021/5-10) aktivitāti izglītības iestāžu pašpārvaldēm „Veselība”, kur piedalījās 77 dalībnieki no 18 izglītības iestādēm.

 • Erasmus+ projekta "PlayEG" tiešsaistes konference ar kompāniju “TietoEVRY”

  Atslēgvārdi: Skolu ziņas, Erasmus+ ziņas

  13.01.2022.

  Š.g. 12.janvārī Erasmus+ programmas starpskolu stratēģisko partnerību (KA219) projekta"PlayEG!” ietvaros norisinājās tiešsaistes konference, kurā piedalījās 11.plūsmas skolēni sadarbībā ar Baltijas vadošā informācijas tehnoloģiju uzņēmuma “TietoEVRY” personāldaļas speciālisti Martu Medni par tēmu “Darba intervija”.

 • No 1.februāra Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs sāksies nākamo pirmklasnieku reģistrācija

  12.01.2022.

  Pavisam drīz sāksies nākamo pirmklasnieku reģistrācija Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs. 2022./2023.mācību gadā mācības 1.klasē jāuzsāk bērniem, kuriem 2022.gadā aprit 7 gadi, bet atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības, bērns var sākt pamatizglītības apguvi arī 6 gadu vecumā saskaņā ar vecāku (aizbildņu) vēlmēm vai 8 gadu vecumā, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu (ģimenes ārsta atzinums jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē, ja vēlas palikt iestādē vēl gadu).

 • Iesaisties, dari un radi Daugavpilī!

  10.01.2022.

  Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros Daugavpils pilsētas pašvaldībā no 06.12.2021. līdz 01.11.2022. tiks realizēts projekts “Iesaisties, dari un radi Daugavpilī” (projekta Nr.VP2021/5-10), kura galvenais mērķis ir izglītot, apvienot un veicināt pašpārvalžu iniciatīvas Daugavpilī, apzināt mobila darba nepieciešamību pilsētā.

 • 11.janvāris – Starptautiskā PALDIES diena

  10.01.2022.

  11.janvāris ir gada pats pieklājīgākais datums – šajā dienā atzīmē Starptautisko „Paldies” dienu, lai atgādinātu, cik svarīgi ik dienas ir izrādīt pateicību un atcerēties tos cilvēkus, kas dod spēku būt tādiem, kādi mēs esam.

 • Pedagogi tiek aicināti piedalīties aptaujā "Pedagogu uzskati par mediju izglītību un medijpratību" un palīdzēt pilnveidot pedagogu tālākizglītības kvalitāti

  10.01.2022.

  Mēs daudz mācāmies, bet vai tikai zināšanas ietekmē mūsu pedagoģisko praksi? Lienes Valdmanes promocijas darba "Pedagogu uzskati par medijpratību kā rīcībspējas komponenti" ideja dzima, ikdienā vadotmedijpratības kursus pedagogiem. Iespējams, ka arī Jūs esat medijpratību iepazinuši kopā ar Lieni Valdmani, apliecinot savu zinātkāri un vienlaikus radot pārliecību, ka ar zināšanām un metodiku vien nepietiek- ļoti būtiski, apgūstot medijpratību, ir pedagogu uzskati un attieksme.