Arhīvs

 • PROJEKTU NEDĒĻA DAUGAVPILS 3. VIDUSSKOLĀ

  Savlaicīgi un mērķtiecīgi uzsākot gatavošanos Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai, skolā noslēgusies projektu nedēļa, kuras laikā skolēni veikuši daudz interesantu projektu pasākumu ciklā „Mana Latvija”. Projektu nedēļas mērķis bija radīt iespējas skolēnu pilsoniskās apziņas, valstiskās identitātes un patriotisma stiprināšanai, nodrošinot skolēniem praktiskas iespējas iesaistīties tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un saglabāšanā.

 • Raidījumā „Es un skola” stāstīs par mentoru kustību „Lakstīgalu” atbalsta programmā

  Sestais raidījums vecākiem un skolotājiem par skolas dzīvi „Es un skola” būs veltīts mentoru kustībai Latvijā, par sešdesmit mentoriem un skolēniem programmā „Lakstīgala”, kā arī uzņēmēja Aiva Vīksna un flautiste Dita Krenberga stāstīs par mentoringa nozīmi viņu dzīvēs. Raidījums būs skatāms sestdien, 23. februārī, plkst. 11.00 Latvijas Televīzijas 1. kanālā.

 • Kļūt par ēnu un izvēlēties profesiju

  13.februārī visā Latvijā notika Ēnu diena. J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas 8. – 12.klašu skolēniem bija iespēja kļūt par Daugavpils pilsētas domes, Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes, Olimpiskā centra, Latgales zoodārza darbinieku, kā arī pilsētas galvenā arhitekta ēnu. Kā atzīst paši skolēni, tad redzētais viņus pozitīvi pārsteidzis, kā arī licis aizdomāties par savas profesijas izvēli.

 • Meistardarbnīca CLIL pieejas īstenošanā

  Saskaņas pamatskolas skolotājas Aļesja Šapkova un Tatjana Revina 27.februārī plkst. 15.00 aicina skolotājus uz meistardarbnīcu CLIL pieejas īstenošanā. Skolotājas dalīsies savā pieredzē un iepazīstinās ar ārzemju kursos gūtajām atziņām.

 • Nodarbinātības programma jauniešiem

  Daugavpils pilsētas domes nodarbinātības programma piedāvā iespēju strādāt algotu darbu vasarā visiem pilsētas skolēniem vecumā no 13 līdz 19 gadiem, nestrādājošiem profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem līdz 19 gadu vecumam un pusaudžiem no 13 līdz 19 gadu vecumam, kuri šobrīd nemācās un nestrādā, un ir deklarēti Daugavpilī.

 • Latgales Centrālās bibliotēkas Periodikas lasītavā ir pieejami e-žurnāli

  Jaunais un praktiskais e-žurnāls izglītības profesionāļiem „Skolas Vārds” veltīts izglītības jautājumiem, sākot no atbildīgo valsts iestāžu lēmumu skaidrojumiem, beidzot ar pašu skolotāju pieredzi un viedokļiem. Žurnālā var izlasīt par izglītības reformu norisi, profesionāļu pieredzi, komentārus, lēmumu skaidrojumus, intervijas ar izciliem skolotājiem, skolu direktoriem, izglītības jomas speciālistiem, analītiskus rakstus par aktuālām problēmām, rakstus par mūžizglītību, tālākizglītību un iespējām profesionālajā pilnveidē, kā arī ārvalstu pieredzi. Redakcijas dāvana skolotājiem – katru nedēļu tiek publicēti vairāki metodiskie materiāli dažādos mācību priekšmetos, ko skolotājiem ir iespēja praktiski izmantot savā darbā. Žurnāls iznāk katru nedēļu ceturtdienās elektroniskā formātā.

 • Laimīgā ģimene

  Kā vēsta ANO Bērnu tiesību Konvencijas 9.pants: „Katram bērnam ir tiesības dzīvot ar saviem vecākiem, izņemot gadījumus, kad tev var nodarīt ļaunumu. Tev ir tiesības dzīvot ģimenē, kas par tevi rūpējas”. Ņemot vērā šo Konvencijas punktu, mūsu 17.pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi ar vecākiem pulcējās Valentīndienas priekšvakarā, lai kopīgi to atzīmētu un šoreiz parunātu par „Ģimenes mīlestību”.

 • Sveicieni Valentīna dienā!

  Jaukus, sirsnīgus VALENTĪNA DIENAS svētkus Jums novēl Daugavpils Dizaina un mākslas skolas „Saules skola” audzēkņi! Svētku pārsteigumu – dāvanu var izgatavot arī no papīra. Vienmēr ar oriģinālām idejām Jūs gatavi pārsteigt interjera dizaina izglītības programmas audzēkņi un skolotāja Aida Surina!