Būvprojekta „Būvkonstrukciju, telpu apdares un inženiertīklu atjaunošana/ierīkošana Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas ēdnīcas ēkā„ Abavas 1, Daugavpilī ekspertīzes veikšana

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DPIP2018/86N
Iepirkuma priekšmeta apraksts:

 Būvprojekta „Būvkonstrukciju, telpu apdares un inženiertīklu atjaunošana/ierīkošana Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas ēdnīcas ēkā„ Abavas 1, Daugavpilī  ekspertīzes veikšana

Paziņojuma datums: 2018. g. 24. oktobrī
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 2.novembrim plkst.11.00
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90009737220
Adrese: Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401
Tālrunis: 65440576; 65407423
Fakss: 65407431
Kontaktpersona: Vitālijs Kalniņš, tālr.nr.:29443346, dipceltnieks@inbox.lv, izglitibas@ip.daugavpils.lv, biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv
Dokumentācija:

Uzaicinājums >    Pielikumi >   Lēmums >