Būvuzraudzības veikšana būvdarbiem objektā “Vides pieejamības nodrošināšana Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra ēkās Abavas ielā 1, Daugavpilī”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DPIP2020/57N
Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Būvuzraudzības veikšana būvdarbiem objektā “Vides pieejamības nodrošināšana Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra ēkās Abavas ielā 1, Daugavpilī”

Paziņojuma datums: 2020. g. 17. jūlijā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 23.jūlijam plkst.11:00
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90009737220
Adrese: Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401
Tālrunis: 65421623; 65440576; 65407423
Fakss: 65407431
Kontaktpersona: Vitālijs Kalniņš, 65440576, dipceltnieks@inbox.lv, biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv
Dokumentācija:

Uzaicinājums >    Pielikumi >    Finanšu piedāvājums >     Lēmums >