Daugavpils 29.poļu pirmsskolas izglītības iestādes siltummezgla rekonstrukcijas, iekštelpu renovācijas un teritorijas nožogojuma nomaiņas būvdarbu veikšana

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DPIP2011/12
Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Darba uzdevums

Lokālā tāme Nr. 1

Lokālā tāme Nr. 2

Lokālā tāme Nr. 3

Lokālā tāme Nr. 4

Lokālā tāme Nr. 5

Lokālā tāme Nr. 6

Būvniecības koptāme

Stavu plāni: 1, 2, 3.

Paziņojuma datums: 30.06.2011
Dokumentācija:

Nolikums

Par tehnisko noteikumu nosūtīšanu

Paziņojums par lēmumu