Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas bibliotēkas mācību grāmatu, darba burtnīcau, metodiskās literatūras, daiļliteratūras piegāde

Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas bibliotēkas mācību grāmatu, darba burtnīcau, metodiskās literatūras, daiļliteratūras piegāde

Paziņojuma datums: 2017. g. 10. martā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz šī gada 16.martam pl.16.00
Pasūtītāja nosaukums: J.PILSUDSKA DAUGAVPILS VALSTS POĻU ĢIMNĀZIJA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 2716901232
Adrese: Varšavas ielā 2, Daugavpilī, LV-5404
Tālrunis: 65451003
Fakss: 65437901
Kontaktpersona: Lūcija Babule, bibliotekāre, t.26844481; e-pasts: to_masz@inbox.lv
Dokumentācija:

Uzaicinājums, specifikācija >