Ēdināšanas pakalpojumu organizēšana Daugavpils 13.vidusskolas izglītojamiem un darbiniekiem

Iepirkuma identifikācijas Nr.: IP2010/18
Paziņojuma datums: 23.12.2010
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Dokumentācija:

Nolikums

Paziņojums par pieņemto lēmumu