Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils Saskaņas pamatskolā, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā, Daugavpils Centra vidusskolā, Daugavpils 12.vidusskolā, Daugavpils 13.vidusskolā un Daugavpils 15.vidusskolā

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VPIP 2013/10P
Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils Saskaņas pamatskolā, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā, Daugavpils Centra vidusskolā, Daugavpils 12.vidusskolā, Daugavpils 13.vidusskolā un Daugavpils 15.vidusskolā

Paziņojuma datums: 2013. g. 17. jūlijs
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2013. gada 2 .augustam, plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90009737220
Adrese: Saules ielā 7, Daugavpils,LV-5401
Tālrunis: 65421623
Fakss: 65407431
Kontaktpersona: Biruta Višņevska, t. 65407423, e-pasts: biruta.visnevska@daugavpils.lv
Dokumentācija:

Nolikums >