Mācību grāmatas, mācību līdzekļi, metodiskā literatūra un daiļliteratūra 11. pamatskolai

Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Mācību grāmatu, mācību līdzekļu, metodiskās literatūras un daiļliteratūras cenu izpēte

Paziņojuma datums: 2017. g. 7. aprīlī
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017. gada 14. aprīlim plkst. 9:00
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils 11. pamatskola
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 2712902175
Adrese: Arhitektu ielā 10, Daugavpilī, LV-5410
Tālrunis: 65441303; 65441321
Fakss: 65441303
Kontaktpersona: Inga Jablonska, e-pasts: daug.11.psk@inbox.lv
Dokumentācija:

Uzaicinājums > 1. pielikums > 2. pielikums >  Lēmums >