Mācību grāmatu, darba burtnīcu, metodiskās literatūras, daiļliteratūras piegāde J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas bibliotēkai

Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Mācību grāmatu, darba burtnīcu, metodiskās literatūras, daiļliteratūras piegāde J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas bibliotēkai

Paziņojuma datums: 2019. g. 27. februārī
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz šī gada 6.martam plkst.16.00
Pasūtītāja nosaukums: J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90009737220
Adrese: Varšavas ielā 2, Daugavpilī, LV-5404
Tālrunis: 65451003
Fakss: 65437901
Kontaktpersona: Lūcija Babule, bibliotekāre, t.26844481; e-pasts to_masz@inbox.lv
Dokumentācija:

Uzaicinājums >