Mācību grāmatu, mācību līdzekļu, darba burtnīcu, metodiskās literatūras, daiļliteratūras iegāde J.PILSUDSKA DAUGAVPILS VALSTS POĻU ĢIMNĀZIJAI

Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Mācību grāmatu, mācību līdzekļu, darba burtnīcu, metodiskās literatūras, daiļliteratūras iegāde

Paziņojuma datums: 2020. g. 8. aprīlī
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz šī gada 17. aprīlim pl.16.00
Pasūtītāja nosaukums: J.PILSUDSKA DAUGAVPILS VALSTS POĻU ĢIMNĀZIJA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 2716901232
Adrese: Varšavas ielā 2, Daugavpilī, LV-5404
Tālrunis: 65451003
Fakss: 65437901
Kontaktpersona: Jeļena Skopina, bibliotekāre, t.27188214; e-pasts jelena_skopina@inbox.lv
Dokumentācija:

Uzaicinājums >