Mācību grāmatu, mācību līdzekļu , metodiskās literatūras un daiļliteratūras piegāde Daugavpils Saskaņas pamatskolai

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DSP/2020/1N
Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Mācību grāmatu, mācību līdzekļu , metodiskās literatūras un daiļliteratūras  piegāde Daugavpils Saskaņas pamatskolai

Paziņojuma datums: 2020. g. 21. aprīlī
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līds 2020. gada 30. aprīlim plkst. 17:00
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils Saskaņas pamatskola
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90009737220
Adrese: Saules ielā 7, Daugavpils, LV-5402
Kontaktpersona: Direktore Jeļena Vucēna, tālr. 65425870, mob. 29209155, e-pasts: saskanas.psk@gmail.com Skolas bibliotekāre Lolita Ratkeviča, mob.29956007
Dokumentācija:

Uzaicinājums >    Pieteikums >    Specifikācija >      Lēmums >