Meistarklašu – darbnīcu „ Iepazīsim apkalpojošo sfēru profesijas!” īstenošana ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DPIP2018/ ESFNr.8.3.5.0/16./I/001/21N
Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Meistarklašu – darbnīcu „ Iepazīsim apkalpojošo sfēru profesijas!” īstenošana  ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

Paziņojuma datums: 2018. g. 12. februārī
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 21. februāra plkst. 16:00
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90009737220
Adrese: Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401
Tālrunis: 65407437
Fakss: 65407431
Kontaktpersona: Santa Čeirāne, santa.ceirane@ip.daugavpils.lv, izglitiba@ip.daugavpils.lv
Dokumentācija:

Uzaicinājums >   Lēmums >