Nodarbības „Karjeras izaugsme no skolas sola līdz sirmam vecumam.” īstenošana ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DPIP2018/ESF Nr.8.3.5.0/16./I/001/20N
Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Nodarbības „Karjeras izaugsme no skolas sola līdz sirmam vecumam.” īstenošana  ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

Paziņojuma datums: 2018. g. 26. janvārī
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 31. janvārim
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90009737220
Adrese: Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401
Tālrunis: 65407437;
Fakss: 65407431
Kontaktpersona: Santa Čeirāne, 65407437, santa.ceirane@ip.daugavpils.lv
Dokumentācija:

Uzaicinājums >    Lēmums >