Nodarbību cikls „Es – savas dzīves ceļa veidotājs!!”” īstenošana ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DPIP2017/ESF Nr.8.3.5.0/16./I/001/17N
Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Nodarbību cikls  „Es – savas dzīves ceļa veidotājs!!”” īstenošana  ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

Paziņojuma datums: 2018. g. 11. janvārī
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 16. janvārim
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90009737220
Adrese: Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401
Tālrunis: 65407437
Fakss: 65407431
Kontaktpersona: Santa Čeirāne, 65407437, santa.ceirane@ip.daugavpils.lv
Dokumentācija:

Uzaicinājums >   Lēmums >