Papildus elementu uzstādīšana uz sporta laukuma nožogojuma konstrukcijas Daugavpils 12.vidusskolas teritorijā Kauņas ielā 8, Daugavpilī

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DPIP2017/30N
Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Papildus elementu uzstādīšana uz sporta laukuma nožogojuma konstrukcijas Daugavpils 12.vidusskolas teritorijā Kauņas ielā 8, Daugavpilī

Paziņojuma datums: 2017. g. 16. maijā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 22.maijam plkst.11:00
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90009737220
Adrese: Saules ielā 7, Daugavpils, LV-5400
Tālrunis: 65440574; 65440576; 65407423
Fakss: 65407431
Kontaktpersona: Vitālijs Kalniņš, tālr.nr.: 65440576, dipceltnieks@inbox.lv, izglitibas@ip.daugavpils.lv biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv
Dokumentācija:

Uzaicinājums > Izvietojuma shēma > Darba uzdevums > Finanšu piedāvājums > Zemesgrāmatu apliecība >