Par apsardzes pakalpojuma sniegšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēkām un Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm (ar grozījumiem)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DPIP2014/3P
Iepirkuma priekšmeta apraksts:

„Par apsardzes pakalpojuma sniegšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēkām un Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm” (ar gozījumiem)

Paziņojuma datums: 2014. g. 14. martā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2014. gada 22. maija, plkst.10.00 (ar grozījumiem)
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Adrese: Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401,
Tālrunis: 65421623
Fakss: 65407431
Kontaktpersona: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Biruta Višņevska, tālr.65407423, fakss 65407431, e-pasts: biruta.visnevska@daugavpils.lv, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs, tālr./ fakss 65421830, e-pasts: dipsagade@inbox.lv
Dokumentācija:

Nolikums ar pielikumiem > Paziņojums > Grozījumi > Paziņojums par lēmumu >