Par apsardzes pakalpojuma sniegšanu Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes ēkām un Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VPIP2013/21P
Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Apsardzes pakalpojuma sniegšana Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes ēkām un Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm

Paredzamā līgumcena: līdz 29 999,99 Ls bez PVN
Paziņojuma datums: 2013. g. 25. novembrī
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013. gada 10. decembra plkst.10.00
Pasūtītāja nosaukums: Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde
Adrese: Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401
Tālrunis: 65421623
Fakss: 65407431
Kontaktpersona: Birutai Višņevska, tālr.65407423, fakss 65407431, e-pasts: biruta.visnevska@daugavpils.lv, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs V. Losevs, tālr./ fakss 65421830, e-pasts: dipsagade@inbox.lv
Dokumentācija:

Nolikums > Paziņojums par lēmumu >