Par kondicionēšanas sistēmu uzstādīšanu Daugavpils Saskaņas pamatskolā Saules ielā 7, Daugavpilī un J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā Varšavas ielā 2, Daugavpilī

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DPIP2015/16P
Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Par kondicionēšanas sistēmu uzstādīšanu   Daugavpils Saskaņas pamatskolā Saules ielā 7, Daugavpilī un J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā Varšavas ielā 2, Daugavpilī

Paziņojuma datums: 2015. g. 15. jūnijā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015. g. 19. jūnija pl. 11.00
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90009737220
Adrese: Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401
Tālrunis: 65421623; 65440574, 65407423
Fakss: 65407431
Kontaktpersona: Vitālijs Kalniņs, dipceltnieks@inbox.lv; biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv; www.izglitiba.daugavpils.lv
Dokumentācija:

Uzaiciājums > Saskaņas plāns > Saskaņas specifikācija > Poļu plāns > Poļu specifikācija > Paziņojums par lēmumu >