Par mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādi

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DSP 2018/9N
Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Par mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādi

Paziņojuma datums: 2018. g. 14. maijā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 25.maijs, plkst.17.00
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils Saskaņas pamatskola
Adrese: Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401
Tālrunis: 65425870
Fakss: 65425870
Kontaktpersona: Lolita1962@inbox.lv ar norādi „Piedāvājums Daugavpils Saskaņas pamatskolas bibliotēkai „ vai pa pastu: Saules ielā 7, Daugavpils, LV-5402, bibliotekāre L.Ratkeviča, k.t.nr. 29956007
Dokumentācija:

Uzaicinājums >