Par siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkalpošanu Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DPIP2011/10
Paziņojuma datums: 27.05.2011
Dokumentācija:

Nolikums

Jautājumi un atbildes