"Par siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkalpošanu Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VPIP2013/10
Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Siltummezglu, karstā ūdens un apkures sistēmu tehnisko apkalpošanu Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs

Paredzamā līgumcena: līdz 19999,99 LVL bez PVN
Paziņojuma datums: 2013. gada 5. jūlijs
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2013. gada 15. jūlijam, plkst. 10.00
Pasūtītāja nosaukums: Vispārējās un profesionālās izglītības pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90009737220
Adrese: Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65421830
Fakss: 65407431
Kontaktpersona: Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes juriste iepirkumu jautājumos Biruta Višņevska, tālr.: 65407423, biruta.visnevska@daugavpils.lv
Dokumentācija:

Nolikums >  Labojums >  Paziņojums par lēmumu >