Par telpu remontu Daugavpils 13.vidusskolā Valkas ielā 4A, Daugavpilī

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VPIP2012/4P
Paziņojuma datums: 18.09.2012
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2012.gada 13.septembra plkst.17:00
Dokumentācija:

Uzaicinājums

Tāme

Paziņojums par lēmumu