Pārtikas produktu piegāde Daugavpils 9.vidusskolai (Iepirkuma procedūra pārtraukta)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: IP2010/15
Paredzamā līgumcena: No Ls 20 000,00 līdz Ls 87 887,99 bez PVN
Paziņojuma datums: 09.11.2010
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Adrese: Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401
Tālrunis: 65407423
Kontaktpersona: K.Galvāne, tālr.: 65407423
Dokumentācija:

Konkursa nolikums

Tehniskā specifikācija