Pārtikas produktu piegāde Daugavpils logopēdiskai internātpamatskolai – attīstības centram

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DLI-AC2012/1
Paziņojuma datums: 20.07.2012
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Līdz 2012.gada 24.augustam, plkst.14.00
Dokumentācija:

Nolikums, pielikumi

Tehniskā specifikācija