Pārtikas produktu piegāde Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēm

Iepirkuma identifikācijas Nr.: IP2011/06
Paziņojuma datums: 05.05.2011
Grozījumi dokumentācijā:

Nolikums

Tehniskā specifikācija