Pasākuma „Intervija ar profesionāli!” īstenošana ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

Iepirkuma identifikācijas Nr.: Nr.DPIP2018/ESF Nr.8.3.5.0/16./I/001/24N
Iepirkuma priekšmeta apraksts:

UZAICINĀJUMS iesniegt piedāvājumu nereglamentētajam iepirkumam Pasākums „Intervija ar profesionāli!” īstenošana  ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

Paziņojuma datums: 2018. g. 26. februārī
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 5. martam, plkst. 16.00
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90009737220
Adrese: Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401
Tālrunis: 65407437
Fakss: 65407431
Kontaktpersona: Santa Čeirāne, santa.ceirane@ip.daugavpils.lv
Dokumentācija:

Uzaicinājums >   Lēmums >