Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos

Iepirkuma identifikācijas Nr.: IP2011/04ESF
Paziņojuma datums: 30.03.2011
Dokumentācija:

Paziņojums par lēmumu