Saimniecības preču piegāde

Iepirkuma priekšmeta apraksts: Saimniecības preču piegāde
Paziņojuma datums: 20.10.2010
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2009.gada 27.oktobrim plkst.14.00
Kontaktpersona: M.Raičonoka, tālr.: 65442776