Spīdveja motociklu dzinēju piegāde

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DPIP2020/31N
Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Spīdveja motociklu dzinēju piegāde

Paziņojuma datums: 2020. g. 14. maijā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 19.maijam plkst.11:00
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centrs „Jaunība”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90009737220
Adrese: Tautas ielā 7, Daugavpilī, LV-5404
Tālrunis: 65407423; 65435787
Fakss: 65407431
Kontaktpersona: Nikolajs Kokins, nivels@apollo.lv, tālr.nr.29502695, izglitiba@ip.daugavpils.lv biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv
Dokumentācija:

Uzaicinājums >    Specifikācija >    Lēmums >