Tehniskās shēmas izstrāde 0,4 kV kabeļa līnijas izbūvei Daugavpils 3.vidusskolas teritorijā

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DPIP2016/2P
Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Tehniskās shēmas izstrāde 0,4 kV kabeļa līnijas izbūvei Daugavpils 3.vidusskolas teritorijā

Paziņojuma datums: 2016. g. 03. februārī
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016.gada 10.februāra plkst.11:00
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90009737220
Adrese: Saules ielā 7, Daugavpils, LV-5400
Tālrunis: 65421623; 65440576; 65407423
Fakss: 65407431
Kontaktpersona: Vitālijs Kalniņš, dipceltnieks@inbox.lv, biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv www.izglitiba.daugavpils.lv
Dokumentācija:

Uzaicinājums> Projektēšanas uzdevums > Zemes robežu plāns > Tehniskie noteikumi > Generālplāns > Situācijas plāns > Paziņojums par lēmumu >