Tirgus izpēte „Mācību grāmatu, daiļliteratūras, metodiskās literatūras un darba burtnīcu iegāde Stropu pamatskolas-attīstības centram"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DSPskAC/2018-bibl
Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Tirgus izpēte „Mācību grāmatu, daiļliteratūras, metodiskās literatūras un darba burtnīcu  iegāde Stropu  pamatskolas-attīstības centram"

Paziņojuma datums: 2018. g. 16. oktobrī
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. g. 22. oktobrī
Pasūtītāja nosaukums: Stropu pamatskola - attīstības centrs
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 2724903240
Adrese: Abavas 1, Daugavpils, LV-5417
Tālrunis: 65446677
Kontaktpersona: Svetlana Staškeviča, bibliotekāre, t.65446677, svetast2005@inbox.lv
Dokumentācija:

Uzaicinājums >   Lēmums >