UZAICINĀJUMS iesniegt piedāvājumu nereglamentētajam iepirkumam Meistardarbnīcu „Darbs dara darītāju!„

Iepirkuma priekšmeta apraksts:

UZAICINĀJUMS iesniegt piedāvājumu nereglamentētajam iepirkumam Meistardarbnīcu „Darbs dara darītāju!„

Paziņojuma datums: 2018. g. 9. aprīlī
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 17. aprīlim plkst. 16:00
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90009737220
Adrese: Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401
Tālrunis: 65407437
Fakss: 65407431
Kontaktpersona: Santa Čeirāne santa.ceirane@ip.daugavpils.lv, t. 65407437
Dokumentācija:

Uzaicinājums >