Vienkāršotās renovācijas kartes tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas guļamkorpusa Nr.1 ēkā, Abavas ielā 1, Daugavpilī

Iepirkuma identifikācijas Nr.: DPIP2014/13
Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Vienkāršotās renovācijas kartes tehniskās dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolas guļamkorpusa Nr.1 ēkā, Abavas ielā 1, Daugavpilī

Paziņojuma datums: 2014. g. 13. jūnijā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2014. g. 26. jūnijam
Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 90009737220
Adrese: Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401
Tālrunis: 65407423
Fakss: 65407431
Kontaktpersona: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes juriste iepirkumu jautājumos Biruta Višņevska,, biruta.visnevska@daugavpils.lv, būvinženieris Vitālijs Kalniņš, tālr.65440576, 29443346,dipceltnieks@inbox.lv;
Dokumentācija:

Nolikums > Paziņojums par lēmumu >