Darba vērošana Turcijā

Atslēgvārdi: Erasmus+ ziņas

25.11.2021.

Pateicoties Erasmus+ profesionālo skolu projektam “Ar tradīcijām uz inovācijām” (2019-1LV01_KA102-060185), Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas (SBDMV) mūzikas skolas klavieru nodaļas vadītājai Arnitai Tāraudei un vokālās nodaļas pedagogam Andrim Bižānam no 6. līdz 13.novembrim bija iespēja atrasties Turcijas pilsētā Sivas, kur viņi piedalījās darba vērošanā vietējā mūzikas un mākslas vidusskolā.  

Projekta mērķis bija iepazīties ar turku kolēģu darba specifiku, metodiskajiem materiāliem, audzēkņu attīstības virzieniem, kā arī ar turku tradicionālās mūzikas specifiku, lai paplašinātu savas zināšanas, redzesloku un radošo pieeju darbā ar SBDMV audzēkņiem un studentiem.

Pirmajā vizītes dienā mēs iepazināmies ar mūsu projekta partneriem – Sivas reģiona izglītības pārvaldes darbiniekiem. Viņi mums sagādāja pārsteigumu ¬– ceļojumu uz Kapadokiju, kur viņi mūs iepazīstināja ar Turcijas vēsturi, turku tradīcijām, kā arī ar turku izglītības sistēmu.

Otrajā vizītes dienā mēs devāmies uz Sivas Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi, kura bija mūsu darba vērošanas vieta. Šajā dienā mēs apskatījām skolu – telpas, aprīkojumu, iepazināmies ar stundu sarakstu, dienas kārtību, kā arī apmeklējām mācību stundas. Mācību telpas ir mazas, bet omulīgas un estētiski noformētas. Visa skola ir noformēta ar audzēkņu mākslas darbiem. Visi ir ļoti smaidīgi un pretimnākoši. Viņi bija tik laipni, ka pat ļāva praktiski iepazīt tradicionālo instrumentu baglamu un īsumā paskaidroja turku tradicionālās mūzikas teorijas īpatnības.

Trešajā vizītes dienā mēs iepazināmies ar dažādu instrumentu spēles pedagogiem. Mēs apmeklējām gan individuālās, gan grupu stundas. Interesanti bija uzzināt, ka pēc profesionālās izglītības reformām Turcijā, šajā skolā strādā tikai 8 mūzikas skolotāji. Viens skolotājs māca vairāku instrumentu spēli. Paši skolotāji ir ļoti sarūgtināti par šo reformu, jo pat specialitātes stundu skaits ir samazināts no četrām līdz vienai stundai nedēļā, tāpēc audzēkņu spēles līmenis šobrīd ir visai zems. Viņi plāno, ka nākamgad notiks vēl viena reforma, un stundu skaitu atgriezīs iepriekšējos apmēros. Paralēli specialitātes apgūšanai visiem audzēkņiem ir jāapgūst klavierspēle un tradicionālā instrumenta spēle. Tāpat kā Latvijā, arī Turcijā mūzikas un mākslas vidusskolas audzēkņi mācās četrus gadus, taču mācības vidusskolā uzsāk jau no 9.klases.

Ceturtajā vizītes dienā mums bija iespēja vērot eksāmenu norisi. Audzēkņu profesionālais līmenis ļoti atšķīrās. Tas ir saistīts ar to, ka Turcijā nav valsts mūzikas skolu. Bērni var apgūt instrumenta spēli privātskolās vai pie privātskolotāja. Interesants fakts – lai strādātu šajā skolā, topošajam pedagogam obligāti ir jākārto skolas eksāmeni (instrumenta spēle, teorijas zināšanas).

10.novembrī Turcijā bija piemiņas diena. No rīta plkst. 9.05 turki pieminēja mūsdienu Turcijas valsts izveidotāja un valsts prezidenta nāves gadadienu. Bija interesanti vērot, kā visi skolas audzēkņi un pedagogi pulcējās skolas pagalmā uz piemiņas mirkli.

Piektajā vizītes dienā mums bija ne tikai iespēja vērot notiekošo šajā skolā, bet arī prezentēt mūsu skolu, pilsētu un valsti. Prezentācija sākās ar nelielu muzikālu priekšnesumu, kurā atskaņojām latviešu un latgaliešu tautasdziesmas. Šajā pat dienā mūsu koordinators sagatavoja vēl vienu pārsteigumu: mēs apmeklējām parku un muzeju kompleksu, kurš vēl nebija publiski pieejams apmeklētājiem. Tur mums bija iespēja iepazīties ar Sivas pilsētas un Turcijas vēsturi. Vēl viens interesants muzejs atradās Sivas pilsētas vēsturiskajā centrā, kurā varēja vērot turku tradicionālos tērpus, ikdienas dzīvi un izgudrojumus.

Sestajā vizītes dienā mēs apmeklējām Sivas Republikas Universitātes mūzikas pedagoģijas katedru, kurā iepazināmies ar katedras vadītāju, kurš īsumā pastāstīja par augstāko izglītību Turcijā un demonstrēja turku tradicionālo instrumentu – lautu. Mēs bijām pārsteigti par to, ka universitātes teritorija ir milzīga, tā ir kā atsevišķa pilsēta. Katrai fakultātei ir sava atsevišķa ēka, un universitātē mācās aptuveni 50 tūkstoši studentu. Mēs bijām fascinēti par to, ka universitātes teritorijā ir trīs koncertzāles, kurās mūzikas fakultāšu studenti spēj praktizēties un uzstāties ar augsta līmeņa koncertiem.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Erasmus+ programmas profesionālo skolu sektora projektu “Ar tradīcijām uz inovācijām” (2019-1LV01_KA102-060185) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autora viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

Informāciju sagatavoja:
SBDMV mūzikas skolas klavieru nodaļas vadītāja Arnita Tāraude
un vokālās nodaļas pedagogs Andris Bižāns