Daugavpils pilsētas 1.-12.klašu skolēnu Starptautiskai Garīgās veselības dienai veltīts radošo darbu konkurss-izstāde “Kas padara mani laimīgu?”

26.10.2021.

Garīgā veselība ir labklājība, kas ir veselības un dzīves kvalitātes būtiska sastāvdaļa. Tas ir nosacījums spējai mācīties, strādāt un piedalīties sabiedriskajā dzīvē. Šīs veselības sarežģījumi – spriedze, stress, nervozitāte, nomāktība utt. – attiecas uz visiem cilvēkiem, vienīgi atšķiras veidi, kā tos pārvar. Pandēmijas laiks izgaismoja, ka garīgā veselība ir nozīmīgs priekšnoteikums, lai varētu veiksmīgi strādāt, mācīties un tikt galā ar ikdienas stresu un grūtībām.  

Skola mūsdienās ir vairāk nekā tikai mācību iestāde. Papildus zināšanu sniegšanai tā rūpējas arī par skolēnu sociālo un emocionālo labsajūtu. Lai to nodrošinātu, skolā jāpastāv pozitīvai, drošai un motivējošai videi. Lai to sasniegtu, pilsētas izglītības psihologi oktobrī piedāvāja skolēniem aktualizēt garīgās veselības nozīmi un veicināt savu emocionālo labsajūtu. Visiem skolēniem bija iespēja aizdomāties par laimīgas dzīves nozīmi un apzināties, ko katrs var darīt savas laimes sajūtas izkopšanā.

Skolēni, izmantojot savas radošās prasmes, izveidoja skaistus, neparastus darbus un piedāvāja savas idejas arī citiem. Radošajā  konkursā – izstādē  piedalījās Daugavpils skolu 1.-12.klašu skolēni. Darba izpildījuma tehniku skolēni izvēlējās paši, tāpēc laimes avoti ir attēloti gan zīmējumos, gan plakātos, gan kolāžās, gan prezentācijās, gan video materiālā.

Sirsnīgs paldies visiem par iedvesmojošiem, siltiem un brīnumainiem radošajiem darbiem!

Skolēnu radošie darbi (PDF)

 

Garīgā veselība ir mūsu rokās!

Saglabāsim harmoniju un iedvesmosimies no skaistā!

 

 

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas izglītības psihologu MA vadītāja Tatjana Laizāne