Iesaisties, dari un radi Daugavpilī!

10.01.2022.

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros Daugavpils pilsētas pašvaldībā no 06.12.2021. līdz 01.11.2022. tiks realizēts projekts “Iesaisties, dari un radi Daugavpilī” (projekta Nr.VP2021/5-10), kura galvenais mērķis ir izglītot, apvienot un veicināt pašpārvalžu iniciatīvas Daugavpilī, apzināt mobila darba nepieciešamību pilsētā.  

Savas darbības laikā projekts nodrošinās jaunu pašpārvalžu kustību, kas spēs ģenerēt iniciatīvas un īstenot tās ar politikas lēmēju palīdzību, kā arī projektā tiks pierādīta jaunatnes darba nepieciešamība pilsētā. Plānotās aktivitātes ir pašpārvalžu izglītojošais cikls „Veselība”, „Gudrība”, Līderība”, pašpārvalžu saliedēšanās pasākums „Tiec līdz mērķim”, pašpārvalžu pārgājiens „Iesaisties, dari un radi”, kartēšanas veikšana mobila darba ar jaunatni iespēju apzināšanai, sociālo mediju kampaņa „50 stāsti par jauniešiem”, Latgales pašpārvalžu festivāls.

Pirmā aktivitāte pašpārvalžu izglītojošais cikls „Veselība” norisināsies jau 12.01.2022., jauniešiem vecumā no 13-25 gadiem ir iespēja pieteikties, aizpildot pieteikuma anketu: https://docs.google.com/forms/d/19NGO1oTirXGaOkYdH6amlP8mX-MrxiWlvx0-3BojIJg/viewform?ts=61d4b047&edit_requested=true

Projekta galvenais sasniedzamais rezultāts ir izveidot spēcīgu pašpārvalžu komandas darbu, lai aktivizētu jauniešus visās pilsētas apkaimēs, kuri projekta aktivitātes kompleksā veiks efektīvāku un saliedētāku pašpārvalžu darbu, sniegs jaunu motivāciju un perspektīvu darboties savu iniciatīvu īstenošanai.

Projekta ietvaros tiks stiprināta izglītības pašpārvalžu sadarbība kā vietējā, tā arī novada ietvaros. Pēc projekta beigām un projekta darbības gaitā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde un Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” (BJC “Jaunība”) jaunatnes darbinieki darbosies komandā, lai palīdzētu un atbalstītu pašpārvaldes, jo kopdarba mērķis ir pēc iespējas vairāk aktivizēt jauniešus, realizēt viņu iniciatīvas, pierādīt un pārliecināt politikas lēmējus par jauniešu iniciatīvu svarīgumu pilsētas kopējai attīstībai. Projekts viennozīmīgi ietekmēs jaunās jauniešu politikas stratēģijas izveidi pilsētā, jo no pašpārvaldēm būs konkrēti definētas vajadzības, problēmas un risinājumi, kas jau būs kā pamata datu bāze turpmākajam darbam.

Sadarbības partneri: Daugavpils pašvaldība, BJC „Jaunība”, biedrība „New East”, biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”, Daugavpils pašvaldības vispārizglītojošās izglītības iestādes, Daugavpils Universitāte, profesionālās izglītības iestādes, Daugavpils Pašvaldības policija, Daugavpils Sociālais dienests.

Informāciju sagatavoja:
projekta vadītāja Santa Upīte
santaupite4@inbox.lv