Labā prakse Polijā

Atslēgvārdi: Erasmus+ ziņas

24.11.2021.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde (DPIP), sadarbībā ar Daugavpils Universitāti (DU), kā partneri, turpina īstenot Erasmus+ programmas projektu “Inovācijas un transformācijas izglītībā” (“Innovation and Transformation in education” 2019-1-TR01-KA201-076605). Projekta mērķis ir ieviest inovācijas pedagoģijā, gan sagatavojot jaunos pedagoģiskos kadrus, gan esošajiem pedagogiem piemērojoties 21.gadsimta tehnoloģiskajiem izaicinājumiem atbilstoši laikmeta prasībām.  

Projekta darbību diemžēl bija apturējis Covid-19 pandēmijas vilnis, taču šobrīd ir iespēja turpināt uzsāktos darbus, satikties. Pandēmijas laikā notika attālinātā saziņa, tika organizētas aptaujas pilotskolās, konkursi un citi pasākumi. Beidzot, šī gada novembrī, bija iespēja organizēt tikšanos Polijā, Mikolovā un iepazīties ar Silēzijas apgabala izglītības iestādēm. Uz tikšanos devās DPID un trīs pilsētas vidusskolu (projekta pilotskolu) un DU pārstāvji. Vizītes laikā Latvijā tika svinēti valsts svētki, un dalībnieki šo atmosfēru pārcēla uz Poliju – kopīgi nodziedāja valsts himnu, īsi pastāstīja vēsturi.

Drošības apsvērumu dēļ uz tikšanos klātienē diemžēl nevarēja ierasties partneri no Itālijas, bet viņi pieslēdzās nodarbībām attālināti. Projekta sanāksmē tika spriests par tālākajiem darbiem, īpaši akcentējot labās prakses apmaiņas piemērus un sadarbību eTwinning platformā. Nākamā vizīte plānota Latvijā 2022.gada martā vai aprīlī, protams, ņemot vērā epidemioloģiskos apstākļus.

Vizītes laikā tika apmeklēta ekoloģiska jaunuzcelta pirmsskolas izglītības iestāde, kur racionāli un pārdomāti izveidota vide bērnu attīstībai. Pamatskolas vizītes laikā iepazināmies ar skolas direktoru, kas stāstīja par mācību procesu pandēmijas laikā, izrādīja uzsāktos celtniecības darbus un skolas muzeju. Apmeklējot Katovicas Universitāti, bija iespēja uzzināt par tās starptautisko sadarbību, pētniecības jomām, satikt topošos pedagogus, kuri atraktīvi stāstīja par Silēzijas reģiona kultūru. Kšištofa Keslovska filmu skolas, kas ir viena no universitātes fakultātēm, stāstīja par inovatīvajiem studiju kursiem starptautiskajai Erasmus+ auditorijai, demonstrēja 2 neparastas filmas, kinofestivālu laureātes. Laiks kopā ar projekta koordinatoriem no Turcijas, poļu partneriem tika pavadīts ļoti intensīvi, iespējams, ka tikai tagad tā pa īstam novērtējam atkalredzēšanās prieku un darbošanos reālajā vidē. Jauni kontakti, sarunas, idejas, cerams, transformēsies citos projektos un sadarbībās nākotnē. Kultūras programmas ietvaros bija iespēja apmeklēt grezno Krakovu un neparastāko industriālā mantojuma objektu – Veļičkas sāls raktuves.

Publicitāte Polijā.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Erasmus+ programmas īstenoto projektu “Inovācijas un transformācijas izglītībā” līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
eksperte projektu jautājumos
Evelīna Balode
evelina.balode@ip.daugavpils.lv