LVA ziņas: Intensīvie latviešu valodas un kultūrvides apguves kursi pirmsskolas un vispārējās izglītības pedagogiem

01.06.2021.

Latviešu valodas aģentūra aicina mazākumtautību PIRMSSKOLAS un SĀKUMSKOLAS (1.–4. klašu)  un VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS (5.–9. klašu) iestāžu pedagogus pieteikties uz LATVIEŠU VALODAS UN KULTŪRVIDES APGUVES INTENSĪVAJIEM KURSIEM – DIENNAKTS NOMETNI.

2021. gada 16.–20. augustā (pirmsskolas pedagogi (15 vietas) un sākumskolas pedagogi (15 vietas)) un 23.–27. augustā (vispārējās izglītības pedagogi (30 vietas)).

Kursu programmā:
    - latviešu valodas un kultūrvides apguves nodarbības par tēmām, kas nepieciešamas, strādājot pirmsskolas vai vispārējās izglītības iestādē;
    - tikšanās ar radošiem un iedvesmojošiem cilvēkiem;
    - kultūrizzinošs mācību izbraukums Latgales novadā;
    - radošas pašizpausmes mācību pasākumi.

Vairāk informācijas https://valoda.lv/intensivie-latviesu-valodas-un-kulturvides-apguves-kursi-pirmsskolas-un-visparejas-izglitibas-pedagogiem/