Pedagogi tiek aicināti piedalīties aptaujā "Pedagogu uzskati par mediju izglītību un medijpratību" un palīdzēt pilnveidot pedagogu tālākizglītības kvalitāti

10.01.2022.

Mēs daudz mācāmies, bet vai tikai zināšanas ietekmē mūsu pedagoģisko praksi? Lienes Valdmanes promocijas darba "Pedagogu uzskati par medijpratību kā rīcībspējas komponenti" ideja dzima, ikdienā vadot medijpratības kursus pedagogiem. Iespējams, ka arī Jūs esat medijpratību iepazinuši kopā ar Lieni Valdmani, apliecinot savu zinātkāri un vienlaikus radot pārliecību, ka ar zināšanām un metodiku vien nepietiek - ļoti būtiski, apgūstot medijpratību, ir pedagogu uzskati un attieksme.  

Atbildot uz anketas jautājumiem, Jūs palīdzēsiet gan izprast Latvijas pedagogu uzskatus un definēt izaicinājumus, gan izstrādāt ieteikumus tālākizglītības pilnveidei.

Tie, kuri anketā norādīs savu e-pastu, piedalīsies loterijā. Tiks izlozēti 50 pieejas kodi Kino Bize Mājas kino.

Anketas aizpildīšanas laiks ir 15 - 20 minūtes. Jūsu sniegtās atbildes ir anonīmas un tiks analizētas kā datu kopums. Jau iepriekš PALDIES!

Saite uz anketu: https://www.visidati.lv/aptauja/1816288001/