Situācija Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs uz 2021. gada 12. aprīli

12.04.2021.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde informē par situāciju Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, ņemot vērā pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – pirmsskola) sniegto informāciju uz 12.04.2021.

Pirmsskolas izglītības programmas joprojām tiek īstenotas klātienē, savukārt 1.-12.klases mācību process notiek attālināti.

Aplūkojot izglītības iestāžu iesniegto informāciju, redzams, ka šajā nedēļā rādītāji par karantīnā esošo bērnu/skolēnu un pirmsskolu grupu palicis gandrīz nemainīgs. Šonedēļ, tāpat kā pagājušajā nedēļā, attālinātais mācību process tiek nodrošināts 2 grupās 2 pirmsskolas izglītības iestādēs, kurām SPKC izglītojamos bija noteicis par kontaktpersonām. Savukārt individuāli karantīnā pirmsskolā atrodas 47 bērni, bet skolās – 8 skolēni (pagājušajā nedēļā pirmsskolā šis skaits bija uz pusi lielāks: 49 bērni, bet skolās gandrīz tāds pats – 7 skolēni), kurus SPKC ir noteicis par kontaktpersonām.
Savukārt karantīnā esošo pedagogu un tehnisko darbinieku skaits ir mazliet palielinājies pirmsskolā. Šobrīd pavisam pirmsskolā 8 pedagogi un 7 tehniskie darbinieki, savukārt skolā 2 pedagogi atrodas karantīnā (pagājušajā nedēļā karantīnā pirmsskolā atradās 2 pedagogi un 2 tehniskie darbinieki, savukārt skolā – 2 pedagogi), jo SPKC ir noteicis viņus par kontaktpersonām. 6 pedagogi (4 pirmsskolā un 2 skolā) ir izvēlējušies izmantot savas tiesības paņemt darba nespējas lapu (slimības lapu).

Vienojoties ar pirmsskolas un skolas vadību, no mājām attālināto mācību procesu pirmsskolā nodrošina 4 pedagogi, savukārt skolās – 816.

Runājot par COVID-19 gadījumu skaitu izglītības iestādēs, varam minēt, ka saslimstības rādītāji šajā nedēļā ir mazliet augstāki skolās, bet zemāki pirmsskolā. Pirmsskolā šobrīd slimo 3 bērni, 1 skolotājs un 3 tehniskie darbinieki, savukārt skolās – 9 bērni, 4 skolotāji un 1 tehniskais darbinieks (uz 06.04.2021. pirmsskolā slimoja 7 bērni, 1 skolotājs un 4 tehniskie darbinieki, bet skolās – 4 skolēni, 3 skolotāji un 2 tehniskie darbinieki). Pavisam pilsētas izglītības iestādēs uz 12.04.2021. fiksēts tāds pats saslimušo gadījumu skaits kā pagājušajā nedēļā – 21, kas joprojām ir zemākais rādītājs laika posmā no 2020. gada 26. oktobra līdz š.g. 12. aprīlim.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde