Situācija Daugavpils pilsētas vispārizglītojošajās izglītības iestādēs uz 22.11.2021.

22.11.2021.

Joprojām gan skolās, gan pirmskolās mācību process notiek klātienē. Pagājušajā, īsajā dara nedēļā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde no pilsētas izglītības iestādēm saskaņošanai saņēma mazāk rīkojumu par attālinātā mācību procesa noteikšanu.  

Apkopojot saņemto informāciju, var secināt, ka pagājušajā nedēļā (no 15.-17.novembrim) pārsvarā izglītības iestādēs tika noteikta individuālā karantīna, savukārt karantīna visai klasei/grupai bija noteikta tikai piecu skolu 6 klasēm (pagājušajā nedēļā – desmit skolu 18 klasēm un vienas pirmsskolas 1 grupai).

Apkopojot kopējo statistisko informāciju no iepriekšējām nedēļām līdz 22.11.2021., redzams, ka uz 22.11.2021.:
- karantīna visai klasei noteikta sešu skolu 9 klasēm (šoreiz karantīna noteikta tikai 1.-6.klašu posmā). Pavisam pilsētas skolās no 1.-12.klasei ir 350 klašu komplekti, līdz ar to redzams, ka karantīna noteikta 2,75% klašu no kopējā klašu komplektu skaita;
- karantīna visai 5-6gadīgo bērnu grupai netika noteikta nevienā pirmsskolā (uz 15.11.2021. – divu pirmsskolu 2 grupām);
- karantīna daļai klases arī šonedēļ netika noteikta nevienā skolā;
- karantīna daļai 5-6gadīgo bērnu grupai noteikta vienas pirmsskolas 1 grupai (uz 15.11.2021. – piecu pirmsskolu 5 grupām).

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde