Skolu ziņas: Energoefektīva eko māja

02.06.2021.

Mūsdienās mēs arvien biežāk dzirdam no apkārtējiem par klimata izmaiņām un par katra iedzīvotāja ieradumiem, kas ietekmē tās izmaiņas. Šī problēma kā aktuāla pasaules līmeņa problēma tika oficiālā līmenī atzīta 1979. gadā Ženēvā notikušajā pirmajā vispasaules klimata mainības konferencē. Ir skaidri zināms, ka klimata izmaiņas pilnībā novērst nav iespējams, bet mums ir jāspēj ierobežot klimata izmaiņu apjoms. Viens no faktoriem, kas spēj samazināt to, ir energoefektīvo eko māju plaša izmantošana.

Erasmus+ projekta ietvaros “Izglītojamo 21.gs. prasmes ANO sociālo mērķu attīstības kontekstā” Daugavpils Saskaņas pamatskolā notika nodarbības “Energoefektīva eko māja” aprobācija.

Nodarbības mērķis bija:
1. Palīdzēt skolēniem saprast, ka elektroenerģijas, dabas resursu taupīšana un saglabāšana ir nepieciešama mūsu nākotnei.
2. Veidot izpratni par vienkāršiem pasākumiem elektroenerģijas un dabas resursu patēriņa samazināšanai, elektroierīču izmantošanas izmaksām.
3. Izzināt māju celtniecībā izmantojamos materiālus no ķīmisko, estētisko un videi draudzīgo īpašību viedokļa.

Vairums cilvēki iedomājas, ka eko māja ir vienas ģimenes māja, bieži vien tas tā arī ir, taču tā var būt arī daudzdzīvokļu māja. Līdz ar to nodarbības sākumā skolēni tika iepazīstināti ar terminu skaidrojumiem, lai rastos skaidrāks priekšstats par to, kas ir eko māja un kas ir energoefektīva māja. Nodarbības laikā, strādājot grupās, skolēni diskutēja par eko mājas un energoefektīvas mājas priekšrocībām un trūkumiem, izveidoja instrukciju dabas resursu patēriņa mazināšanai, uzzināja, kādi materiāli jāizmanto eko mājas celtniecībā, kas ir elektroierīču energomarķējums un kādas izmaiņas energomarķējumos stājas spēkā 2021. gadā.

Nodarbības noslēgumā skolēni ir nonākuši līdz secinājumam, ka katram ir iespējams izvēlēties, cik efektīva būs viņa māja siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa ziņā, kas būtiski ietekmē dabas resursu patēriņu un klimata izmaiņas.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Erasmus+ programmas īstenoto projektu "Izglītojamo 21.gs. prasmes ANO sociālo mērķu attīstības kontekstā" (“21st Century Skills in the Context of the UN's Social Development Goals for Pupils” KA201-2019-005) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

Informāciju sagatavoja:
Aleksandra Vagele
Daugavpils Saskaņas pamatskolas direktores vietnece nformāciju sagatavoja: