Skolu ziņas: Mācību/mācīšanās/mācīšanas virtuālā mobilitāte projektā „Skolēnu ar īpašām vajadzībām sociālā iekļaušana, šķērsojot robežas”

08.06.2021.

No 2021.gada 31.maija līdz 4. jūnijam Polijas pamatskolā “im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach”  tika novadīta ceturtā virtuālā mācību/mācīšanās/mācīšanas mobilitāte projektam „Skolēnu ar īpašām vajadzībām sociālā iekļaušana, šķērsojot robežas”. Mobilitātē piedalījās projekta koordinātori no Turcijas pamatskolas “Şehit Uzman Çavuş Ali Akdoğan”, projekta partneri no Rumānijas pamatskolas “Educație Incluzivă” un Daugavpils 11.pamatskolas projekta dalībnieku grupa.

Projekta aktivitātes dalībniekus uzrunāja skolas direktore. Visiem bija iespēja virtuāli apmeklēt projekta partnerskolu Polijā. Skolēniem un skolotājiem tika piedāvāts radošais darbs ar “lapiņu grāmatu”, vienkāršs aktivitātes  veids, kas apliecināja, ka projekta gaitā ir iegūtas zināšanas un prasmes, kas turpmāk būs par atbalstu mācīšanās procesā. Šī aktivitātes metode  arī sistematizēja  informāciju  par  apgūto tēmu.   

Poļu projekta dalībnieku grupa prezentēja teātra ludziņas, kuru saturs bija saistīts ar situācijām, kad mēs kontaktējamies ar bērniem ar speciālajām vajadzībām un problēmām, kuras saistītas ar šo bērnu integrēšanu sabiedrībā. Skolotāji organizēja grupu darbu ar bērniem, kuriem bija dažāds sagatavotības līmenis un izcili prezentēja projekta mērķi - veicināt iekļaušanas procesu bērniem ar speciālajām vajadzībām vispārizglītojošā skolā, izmantojot drāmas metodi psihosociālajai un rehabilitācijai.  

Bija iespēja doties virtuālajās ekskursijās, kas palīdzēja iepazīties ar valsts kultūru un tradīcijām.  

Darba gaitā projekta koordinatori apsprieda galvenos jautājumus par projekta izpildītajiem mērķiem un uzdevumiem.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils 11. pamatskolas svešvalodu skolotāja, projektu koordinatore
Marianna Tretjakova