Skolu ziņas: Pieredzes apmaiņas tiešsaistes nodarbība Daugavpils Saskaņas pamatskolai un Daugavpils 24.pirmskolas izglītības iestādei

26.05.2021.

Daugavpils Saskaņas pamatskola darbojas Ekoskolu programmā. Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Bet šī programma neaprobežojas tikai  ar vides pārvaldību skolā, jo tā  veicina izpratni par vidi, saistot  to  ar daudziem mācību priekšmetiem, nostiprina caurviju prasmes, veido attieksmi un vērtības, interesi  un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību. Ekoskolu programmas simbols, atpazīstamākais elements un arī viens no tās veiksmes pamatcēloņiem ir stimula sistēma skolām par sekmīgu līdzdalību programmas aktivitātēs un to prasību pilnīgu ieviešanu – Zaļā Karoga balva (http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas).

Šajā gadā programmas ietvaros izglītojamie piedalījās Rīcības dienās. Veidoja prezentāciju par aprites ekonomiku. Lai informētu plašāku sabiedrības auditoriju, Rīcības dienu ietvaros, sadarbojāmies ar Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju. Tika izveidots video par aprites ekonomiku un Daugavpils Saskaņas pamatskolas labajiem darbiem vides labā: materiālu otrreizēja izmantošana, resursu taupīšana, piedalīšanās labdarības akcijās, makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas akcijas. Tika apskatītas visas Ekoskolu programmas tēmas – atkritumi, ūdens, enerģija, transports, vide un veselīgs dzīvesveids, skolas vide un apkārtne, klimata pārmaiņas, meži, pārtika, bioloģiskā daudzveidība –, tās integrējot mācību saturā un ārpusstundu darbā. Izglītojamie veica klimata pārmaiņu aptauju, piedalījās pasaules Pārtikas dienā, Silto džemperu dienās, Vides dienās, organizēja labdarības akcijas Daugavpils Dzīvnieku patversmei.

Skolā Ekoskolas programmas darbības pamatā ir izglītojamo iesaiste vides saudzēšanas un saglabāšanas aktivitātēs, izglītojamo līdzdalības veicināšana skolai aktuālu lēmumu pieņemšanā un vietējās sabiedrības informēšanā.

Lai plašāk popularizētu Ekoskolu programmu, 24.maijā Daugavpils Saskaņas pamatskolas izglītojamie un pedagogi tiešsaistē tikās ar Daugavpils 24.pirmskolas izglītības iestādes audzēkņiem, lai dalītos savā pieredzē par to, kā veicās vides izglītošanā. Izglītojamie pastāstīja, ka mūsu gada tēma ir “Atkritumi”. Šogad veicām padziļinātu izpēti par atkritumiem, atkritumu šķirošanu, materiālu otrreizēju izmantošanu. Skolēni izstāstīja savu pieredzi makulatūras un izlietoto bateriju vākšanā. Pastāstīja, ka mājturības un tehnoloģiju, vizuālās mākslas stundās arī izmanto otrreizējos materiālus. Daugavpils Saskaņas pamatskolas skolēni sadarbojoties ar skolotāju ir ieskaņojuši savu Ekoskolas dziesmu (https://www.youtube.com/watch?v=cxj03-Rv6F8). Daugavpils 24.pirmsskolas izglītības audzēkņi arī dalījās savā pieredzē – rādīja savas paštaisītās lietas no izmantotajiem materiāliem: rotaļlietas, mūzikas instrumentus, trauciņus. Bērni atzina, ka labāk mācās viens no otra, viņu pieredze  un vēstījums ir saprotamāks, nekā to pasniegtu pieaugušais. 

Paldies Daugavpils 24.pirmskolas izglītības audzēkņiem un pedagogiem par sadarbību, radošiem risinājumiem, kas saudzē mūsu vidi.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils Saskaņas pamatskolas
Ekoskolas programmas koordinatore
L.Valaine-Aizbalte
T.:25985340