Skolu ziņas: Projekta “Iepazīstot Eiropas cilvēkus, atklāj Eiropu no jauna” tikšanās tiešsaistē

07.05.2021.

2018. gada rudenī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sāka īstenot Eiropas Savienības “Eiropa pilsoņiem” programmas projektu “Iepazīstot Eiropas cilvēkus, atklāj Eiropu no jauna”. Projekta mērķauditorija ir jaunieši un pieaugušie iesaistītajās pašvaldībās. Projekta mērķis ir Eiropas vērtību aktualizēšana, lai veicinātu Eiropas pilsoņu sadarbību ne tikai politiskajā līmenī, bet ari pilsoniskajā. Projekta moto: „Mēs zinām, mēs apspriežam, mēs izsākām savu viedokli par Eiropas Savienības vienotību un attīstību”.

Š. g. 6. maijā notika projekta partneru tikšanās tiešsaistē. Ievaddaļā tika demonstrēti īsi video par pilsētām, no kurām jaunieši darbojas projektā – Beržeraku (Francijā), Boleslavecu (Polijā), Daugavpili (Latvijā), Švābišgmindi (Vācijā) un Faenzu (Itālijā).

Tikšanās galvenais diskusijas jautājums bija, kā ar Covid-19 pandēmiju saistītie ierobežojumi ietekmē jauniešus Eiropā, un projekta partneriem bija jāsagatavo radošie darbi par šo tēmu.

Daugavpils 9. un 12. vidusskolas jaunieši prezentēja sagatavoto video “Izmaiņas mācību procesā pandēmijas laikā”, vācu jaunieši prezentēja video “Mana dzīve pandēmijā”.
Polijas partneri bija apkopojuši aptaujas rezultātus, ko aizpildīja jaunieši projektā iesaistītajās Eiropas pašvaldībās. Apkopojot diskusijā un aptaujā paustos viedokļus, svarīgākais secinājums bija, ka jebkurai problēmai var atrast piemērotu risinājumu.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes “Eiropa pilsoņiem” programmas projektu “Iepazīstot Eiropas cilvēkus, atklāj Eiropu no jauna” (“Re-discovering Europe byfeeling European Citizensagain - RECIT“) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

Informāciju sagatavoja
projekta darba grupas dalībnieki
Agnese Jurģīte un Signe Kotova