Pirmsskolas izglītība

Bērnu reģistrācija uzņemšanai Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs

Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanai Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs reģistratores e-pasts: bernu.specialists@ip.daugavpils.lv, tālr.: 65424602, 26459723

Uzmanību! Sakarā ar COVID-19 situāciju valstī, Pirmsskolas vecuma bērnu uzskaites reģistratore (3.kabinets) pieņem pēc iepriekšēja pieraksta. Lūgums zvanīt uz mobilo telefonu + 371 26459723.

  • Atteikties no vietas pirmsskolas izglītības iestādē iespējams, aizpildītu iesniegumu  reģistra kārtas anulēšanai iesniedzot personīgi Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē vai atsūtot pa pastu uz Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, Saules ielā 7, Daugavpils, LV-5401.

Informācija vecākiem